Creative Thinking
De Bono's Six Hats Methodiek
Creative Thinking

n dit programma wordt de wereldwijd toegepaste methode voor parallel denken van Edward de Bono toegelicht en gebruikt. De methode is een ideale tool tijdens vergaderingen, brainstorm sessies, besluitvormingsprocessen en andere situaties waarin een eenduidige overlegstructuur gewenst is.

De zes gekleurde hoeden symboliseren zes verschillende denkstijlen:

Witte Hoed- Informatie, Beschikbaar en Nodig

Rode Hoed- Gevoel en Intuïtie

Zwarte Hoed- Nadelen, Risico’s en Problemen

Gele Hoed- Voordelen en Haalbaarheid

Groene Hoed- Alternatieven en Creatieve Ideeën

Blauwe Hoed- Managen van het Denkproces

Aangezien iedereen altijd dezelfde kleur hoed op heeft, wordt er niet gediscussieerd of gedebatteerd. Hierdoor kunnen snelle resultaten geboekt worden en hebben beslissingen altijd een breed draagvlak.

In een één- of tweedaags programma laten wij uw team volledig kennis maken met de Hoeden, en behandelen we een flink aantal bedrijfsspecifieke issues. U gaat naar huis met concrete actieplannen, nieuwe strategieën en creatieve ideeën waar iedereen zijn steentje aan heeft bijgedragen!


 
[ Quotes van DYT deelnemers ] 
Klik hier voor een aantal uitspraken van deelnemers aan het Drive Your Talents programma.
[ Programma`s ] 
 
Design by PureDutch  -  Powered by Pure-ICE